Välkommen till Idyllen

Hem

Vår förskola bjuder på en förskolemiljö som är svår att överträffa. På gården är kossorna i sin hage våra närmaste grannar och inomhus finns det svängrum för alla och en pedagogisk miljö som är både lekfull och utmanande.

Om oss

Personalen ansvarar, leder och utför arbetet efter läroplanens mål och riktlinjer. Föräldrarna och barnen är mycket nöjda med den verksamhet vi har och blir samtidigt utmärkta ambassadörer för nya intresserade.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar.

”Barn är kompetenta och nyfikna, lär sig hela tiden och i alla situationer. Förskolans uppdrag är att vara meningsskapande för barnen.”