Öppettider/Köregler

Förskolans ordinarie öppettider är måndag–fredag kl. 7.00–17.00.
Jourtid kl. 6.00-7-00 samt 17.00-18.00.
Särskild blankett behövs för jourtid. Blanketten laddar du ner här.

Under lov samarbetar förskolan med Tivolis övriga förskolor i Västerås. Det innebär att om er förskola har stängt, kommer man erbjudas plats efter behov, på annan förskola i enheten. Apalby förskola är i nuläge enhetens sommarförskola under sommarveckorna 28-31 samt vinterförskola vecka 52.  De andra förskolorna i enheten har stängt dessa veckor. Ordinarie personal och ”kända” vikarier arbetar tillsammans dessa veckor. Vid behov av omsorg dessa veckor och om omplacering är nödvändig, kommer ni som vårdnadshavare ges en samtyckesblankett innan omplacering.

Förskolorna i Västerås-enheten är; Apalby, Busbolaget, Idyllen, MonaLisa och Zodiaken

Planeringsdagar

Våren 2024 är förskolan stängd 20-21 maj p g a planeringsdagar.

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bland annat erbjudande av plats, uppsägning med mera. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Vid fundering kan man alltid vända sig till kontaktcenter på telnr 021-39 00 00.

Tveka inte att höra av er till oss på förskolan om ni är intresserade att veta mer om oss och/eller boka in visning av förskolan. (se kontakt)