Idyllens utbud av kultur, scenkonst och utflykter

På vår förskola har vi daglig utevistelse, både på den egna gården och i närområdet. Vi planerar in besök med olika aktiviteter och tar oss med egen bil eller hyrd buss dit. Utbildningen på vår förskola planeras och genomförs på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande där fysisk aktivitet och fantasi är en nyckelingrediens. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck.

Vi vill genom våra utflykter erbjuda barnen att prova på olika estetiska uttrycksformer och uppleva att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande. Vi vill även öka barnens intresse och medvetenhet kring olika estetiska uttrycksformer.

Vi planerar utflykterna efter barnens förutsättningar, behov, intressen men även utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete. Med utflykten som verktyg (oavsett mål), arbetar vi med läroplanens alla målområden och på så vis bygger vi upp ett livslångt lärande med många roliga minnen. Vi ger varje barn tillfälle att uppleva glädjen att göra framsteg, att lyckas och vara en tillgång i gruppen.

Förskolans utbud av kultur, scenkonst och utflykter:

 •  Samverkan med biblioteket/biblioteksbuss i närområdet och stadsbiblioteket
 •  Besök i kyrkan i samband med lucia, i samtycke med vårdnadshavare
 •  Årligt besök på Kulturens hus – Maja konsert
 •  Teater och bok/högläsning på Växhuset
 •  Teater i närområdet via öppna förskolan
 •  Utflykt till närliggande lekparker
 •  Utflykter i närområdet, bondgårdar
 •  Mini-röris med Friskis och Svettis
 •  4:e teatern CULTUREN med sagor, dans och rörelse i fokus
 •  Västmanlands läns museum
 •  Västerås konstmuseum
 •  Reflexpromenad
 •  Kompis promenad
 •  Firande av traditioner och minoritetsspråk
 •  Samverkan med Asköviken och Naturskola
 •  Vallby friluftsmuseum