Förskolan Idyllen i Haraker bjuder på en förskolemiljö som är svår att överträffa. En idealisk gruppstorlek och gott om fysiskt utrymme såväl inne som ute. På gården är kossorna i sin hage våra närmaste grannar och inomhus finns det svängrum för alla och en pedagogisk miljö som är både lekfull och utmanande.

Förskolechef, förskollärare och barnskötare ansvarar, leder och utför arbetet efter läroplanens mål och riktlinjer. Föräldrarna och barnen är mycket nöjda med den verksamhet vi har och blir samtidigt utmärkta ambassadörer för nya intresserade.