Om Idyllen

Idyllen erbjuder en lantlig förskola ute på landet. Här tror vi på det kompetenta barnet där vi erbjuder barnen olika verktyg och redskap i att utvecklas i sitt lärande, allt utifrån barnens behov, intresse och förutsättningar. Vi tar inspiration från Reggio Emilia filosofin som är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.  Vi erbjuder flera mötesplatser där undervisning sker i den mindre gruppen, där fokus ligger på att barnen får prova och utforska enskilt, tillsammans och med stöd av medforskande pedagoger. Idyllen erbjuder en god grund för livslångt lärande och framtida utbildning. På Idyllen ska alla mötas av glädje, engagemang och professionalism. Det är viktigt för oss att ni vårdnadshavare känner tillit och trygghet när era barn lämnas hos oss.

Vår vision är att barnen ska erbjudas en rolig, trygg och likvärdig utbildning med lek, utveckling och värdegrund i fokus! Varje barn ska känna glädje och meningsfullhet på vår förskola. Vi ska ge stora möjligheter att utvecklas genom leken i mindre sammanhang med engagerade, närvarande och kompetenta pedagoger. Såväl individuellt som i grupp i en lärmiljö som inspirerar och stimulerar.

Miljön på förskolan ska vara inspirerande och tillgänglig för att utmana barn till nya upptäckter. Material som bjuder in till lek, samspel och aktivitet, som är varierad för att väcka en nyfikenhet och lust att vilja veta mer, för att främja barns lärande och utveckling.Vi har tillgång till en stor gård, härlig grönska med goda möjligheter till promenader i närliggande område och skog. Att vara ute stärker både hälsa och välbefinnande, det vi kan lära inne kan vi även lära ute.

Vi erbjuder;

  • En Idyll på landet 😊
  • Möjlighet för barn att utvecklas i små grupper
  • Engagerade, professionella och närvarande pedagoger
  • Inspirerande lärmiljöer som lockar till nyfikenhet och lust att lära sig mer
  • God samverkan mellan förskola och hem med möjlighet att påverka genom delaktighet och inflytande
  • Tyra – ett verktyg för dokumentation, kommunikation samt information mellan förskola och vårdnadshavare

Ta gärna del av vår senaste brukarundersökning på internet. Du finner den på www.vasteras.se.