En dag på förskolan

6.00 Förskolan öppnar

7.30 Frukost

9.00 Projekt avdelningsvis /mindre grupper (ute/inne)

11.30 Lunch

12.30 Sovvila / avslappningsvila

13.00 Projekt avdelningsvis/mindre grupper (ute/inne)

14.30 Mellanmål

15.00 Samarbete Tussilago/Solrosen (ute/inne)

17.30 Förskolan stänger