Förskolans digitala verktyg Tyra

Tyra är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.

När ert/era barn börjar på Idyllen ges ni blanketten ”Samtycke till publicering”. I blanketten kommer vårdnadshavare få en del punkter att ta ställning till gällande samtycke. Tills dess att vi fått ert samtycke kommer Inga bilder eller information på Tyra vara tillgängliga för er som vårdnadshavare.

Ni som vårdnadshavare kan på ett enkelt sätt vara närmare ert/era barns vardag och följa lärande, samspel och utveckling. Med hjälp av bilder, filmer, text och meddelande samlas all dokumentation för förskolan/avdelningen eller ditt/dina barn lättåtkomligt för dig via Tyra på webben eller i appen för Tyra.

Som vårdnadshavare har ni tillgång att ladda ner material som Tyra ger stöd för, som t ex barnets portfolio eller infobrev som läggs ut i dokument mappen.

”Dokumentationsarbetets främsta uppgift är inte att befästa och slå fast, det här hände. Den ska istället vara ett underlag för reflektioner kring det som hände för att vi ska kunna ta nästa steg. Vi dokumenterar för att göra det osynliga synligt. Vi måste få syn på vad som hände, men inte för att återberätta, utan för att lära oss något och göra oss nyfikna på något nytt.”

Hillevi Lenz-Taguchi, SU, Varför pedagogisk documentation